Lægeattest ved sygefravær

Når en ansat melder sig syg på sin arbejdsplads, er det en sag mellem arbejdspladsen og den ansatte. De fleste fraværsperioder varer kun en enkelt arbejdsdag. Den ansatte er forpligtet til at melde sig syg straks efter arbejdstidens begyndelse. Arbejdsgiveren kan kræve allerede på den anden fraværsdag, at den ansatte afgiver en tro og love-erklæring som dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom.

I en lille del af tilfældene af fravær kan der være behov for en lægeattest. Der er tale om to hovedgrupper:

  • Arbejdsgiveren og den ansatte har behov for lægelig vejledning for at sikre, at den ansatte kan fortsætte på sin arbejdsplads trods helbredsproblemer. Her anvendes mulighedsattesten.
  • Arbejdsgiveren har behov for lægelig dokumentation for, at den ansattes fravær er lovligt, det vil sige, at det skyldes sygdom. Her anvendes en friattest.

Patienthåndbogen om mulighedserklæring og friattest

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering