For danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Undtaget er bl.a. rejsevaccination og rådgivning, flere attester og ønske om ekstraordinære sundhedsydelser.

Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Priser

Privat konsultation:  
Sygesikringsgruppe 2: kr. 300,-
Attester:  
Motorattest (husk gyldigt pasfoto, synsstyrke ved briller ) kr. 500,-
Attest sygdom v. eksamen kr. 300,-
Attest vedr. afbestilling af rejse: kr. 500,-
Mulighedserklæring,  betales af arbejdsgiver: kr. 500,-
   
Vaccinationer:  
Samlet pris vaccine og vaccinationshonorar:  
Influenzavaccination af patienter under 65 år: kr. 250,-
Influenzavaccination af patienter over 65 år: Gratis
Pneumokok (lungebetændelse) kr. 250,-
   
Vaccinationshonorar pr. gang excl. vaccinens pris kr. 300,-
   
Forsikringsattest  
Betales af forsikringsselskab i hht. Lægeforeningens takster  

Alle priser er inkl. moms

Betaling
Vi modtager kontante beløb eller MobilePay MobilePay