Tinne
Læge

.
Tinne Nielsen – klinikejer
Født 1972
Uddannelse:
Speciallæge i Almen Medicin 2013
Fagområdeuddannelse i Akutmedicin
Kirsten2 Læge
.
Kirsten Løvdal – klinikejer
Født 1978
Uddannelse:
Speciallæge i Almen Medicin 2018
 Maj Læge
.
Maj Juhl Skov
Født 1991
Ansat i perioden 01.02.2021 – 31.07.2024
Uddannelse:
Uddannet læge i 2019 fra Århus Universitet. Under uddannelse til speciallæge i almen medicin.
Astrid Læge
.
Astrid Marie Agger
Født 1993
Ansat i perioden 01.11.2021 – 30.04.2022
Uddannelse:
Uddannet læge i 2021. I gang med Klinisk Basisuddannelse.