Tinne
Læge

.
Tinne Nielsen – klinikejer
Født 1972
Uddannelse:
Speciallæge i Almen Medicin 2013
Fagområdeuddannelse i Akutmedicin
Kirsten2 Læge
.
Kirsten Løvdal – klinikejer
Født 1978
Uddannelse:
Speciallæge i Almen Medicin 2018
 Bjørn
Læge
.
Bjørn Ejbye Sørensen – vikar
Født 1973
Uddannelse:
Speciallæge i Almen Medicin