Ryger

Alle mister lungefunktion, som en almindelig følge af alder. Ved rygning er du i risiko for at miste din lunfunktion hurtigere end den normale aldring. Hos særlig modtagelige rygere forårsager rygning irreversible lungeskader. Den tabte lungefunktion kan ikke genvindes, men den gennemsnitlige hastighed, med hvilket lungefunktionen falder, vil normaliseres. Fletcher-kurven er et eksempel på dette.

fletcher

Rygning er den største risikofaktor for at tabe lungefunktion. I få tilfælde skyldes tab af lungefunktion passiv rygning, arbejdsrelaterede luftvejs-irritanter eller uden- og indendørs luftforurening.
Tidlige symptomer på tab af lungefunktion

  • Åndenød ved fysisk anstrengelse
  • Hoste med og uden slim
  • Hvæsende eller pibende vejrtrækning
  • Gentagne forkølelser
  • Hyppige luftvejsinfektioner

Hvis du er over 35 år og enten ryger eller har et arbejde, hvor du er udsat for luftvejsirritanter og har ét eller flere lungesymptomer vil vi gerne tilbyde dig en lungefunktionsundersøgelse i lægehuset. Tiden skal bestilles ved sygeplejerske.

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

Har du tabt en del af sin lungefunktion og fået diagnosen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, kan du bedre dine symptomer med sundhedsfremmende tiltag som rygestop, motion og ernæringstiltag. Ofte kan du have behov for medicin og skal lære hvordan den anvendes.
Med 6-24 måneders interval tilbydes du kronikerkontrol ved din læge.
HUSK! Tiden skal du selv bestille

Type2_Diabetes

Regionale tilbud

Patientforening
lungeforeningen

Ernæring

Som patient med KOL er det vigtigt at opretholde god ernæringstilstand og en passende vægt.

Hvis du er normalvægtig skal du følge generelle kost anbefalinger f.eks:

Hvis du er i risiko for undervægt og taber muskelmasse kan du have brug for ekstra protein.

Det vil blive taget op hos lægen, hvor du ex. kan anvende følgende opskrift:

Proteinbehov ved KOL

Hvis du er KOL patient, tilbydes du influenzavaccination fra november og opfodres til at tale med sygeplejerske om vaccination for lungebetændelse (pneumokok-vaccination).