Patientsikkerhed
- vi arbejder for, at det er trygt at være patient
Vi lærer sammen af utilsigtede hændelser
Til dig der skal rapportere utilsigtede hændelser sket i praksissektoren – se pjece fra Styrelsen for patientsikkerhed.
sfps_2